Кому дозволено відносити на витрати безнадійну дебзаборгованість
Одеські контролери нагадали: підприємства, які не коригують фінрезультат до оподаткування, ведуть облік сумнівної та безнадійної заборгованості винятково за П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». При цьому підприємства повинні створювати резерв сумнівних боргів. Під час його створення, відповідно, і визнаються витрати, які впливають на фінрезультат (зменшують його).

Інший підхід у підприємств, які коригують фінрезультат до нарахування резерву сумнівних боргів та списання дебзаборгованості. Вони повинні керуватись вимогами п. 14.1 розд. ІІІ ПКУ.

Слід зазначити: фінрезультат для таких підприємств збільшується на суму витрат щодо формування резерву сумнівних боргів відповідно до П(С)БО або МСФЗ. Однак під час списання безнадійної дебзаборгованості (відповідно до п. 14.1 ПКУ) за рахунок резерву не зменшуватиметься фінрезультат, окрім списання заборгованості понад створений резерв.

По материалам: ВоБУ

Read Full Article